Warsztaty laboratoryjne:

(z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu laboratoryjnego)

  • Jak rozdzielić jedno od drugiego? Sposoby rozdziału mieszanin
  • Tajemnica w ogniu zaklęta
  • Woda – taka powszechna, a taka niezwykła
  • Metal – o właściwościach ciał stałych
  • Uwaga – kataklizm
  • Kolorowy świat pod mikroskopem
  • Powietrze – coś czego nie widać
  • Ziemia – jako planeta i gleba
  • Zabawa kolorami
  • Sztuczki chemiczne

Warsztaty kreatywne:

Spotkajmy się u Was w szkole lub przyjdźcie klasą do nas!